YÖNETMELİĞE KRİPTO DÜZENLEMESİ

01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:04
YÖNETMELİĞE KRİPTO DÜZENLEMESİ

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe,
“Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ile “Tasarruf finansman şirketleri” ibareleri eklendi.

Muhammet Mücahit Dereli