KREDİ FAİZLERİ SİLİNİYOR

03 Mart 2021 Çarşamba 15:56
KREDİ FAİZLERİ SİLİNİYOR

Ziraat Bankası, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel  hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine  ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir  ödeme imkanı sağlıyor.

Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan  kurumsal, tarımsal  ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte  ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal  etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere  bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal  bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler,  takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan  yararlanabileceklerdir.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe  intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad  altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki  bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun  kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda  kalmayacaklardır.

Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes  aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar  bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak  belirlenmiştir