İHRACATÇI FİRMALARA GÜMRÜK ENGELİ

10 Haziran 2021 Perşembe 14:03
İHRACATÇI FİRMALARA GÜMRÜK ENGELİ

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatçı firmalara rekabet gücü kazandırmak amacıyla uygulanan Dahilde İşleme Rejimi kapsamında son dönemdeki uygulamalarla birçok firmanın önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. 

 

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Başta tekstil firmalarımız olmak üzere farklı sektörlerden birçok ihracatçı kuruluşumuz, gümrük işlemleri nedeniyle hammaddeye ulaşmakta zorluk yaşamaya başladı. Uluslararası pazarlarda rekabet koşullarının yeniden belirlendiği bir dönemde sektörlerimiz için zaman ve ekonomik kayıplara neden olan uygulamanın gözden geçirilmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

 

HER İŞLEMDEN SONRA İSTENMEMELİ

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda ‘Dâhilde İşleme Rejimi’nin ihracatçı firmalara hammaddeye erişim kolaylığı sağlamak üzere uygulanan önemli bir teşvik sistemi olduğunu ifade etti. Çevikel, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ‘Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi’ konusunda aldığı kararla Mayıs ayından itibaren ‘ham veya mamul kumaşın baskı veya boya işlemlerine tabi tutulması’ hususunun gümrük idarelerince değerlendirildiğini söyledi. Yüksek kapasiteli firmaların baskı ve boya işlemleri yapacağı ithal ürünler için Bakanlık tarafından yıllık olarak verilen ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ni alarak ürünlerde işlem yapıp ihraç edebildiğini hatırlatan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Mevcut durumda ise söz konusu firmaların ‘Dahilde İşleme İzin Belgeleri’ geçersiz kılındı. Bunun yerine yaptıkları her işlemden sonra gümrük idarelerinden ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi’ almaları gerekiyor” dedi.

 

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇAĞRI

İhracatın kolaylaştırılması ve firmaların mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla sürecin pratik bir şekilde sürdürülebilmesi gerektiğini ifade eden Çevikel, şunları kaydetti: “Kapasite raporu bulunan ve sirkülasyonu yüksek, işlem hacmi çok olan  firmalarımızın bahse konu işlemlerini Dahilde İşleme İzin Belgesi’yle de yapılabilmeleri ihracatçılarımıza zaman ve maliyet avantajı kazandıracaktır. Bu kapsamda yaşanan sıkıntıların İhracat Genel Müdürlüğümüz iş dünyası kuruluşları ve sektör örgütleri ile birlikte değerlendirip çözüme kavuşturacağına inanıyoruz.”