DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

27 Nisan 2021 Salı 13:36
DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Dünya Bankası Türkiye raporunda yurtiçi makroekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin bu yıl ekonomik canlanmayı etkileyebileceği belirtildi.

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nun (TEM) son sayısını yayınladı.

Rapora göre, COVID-19 pandemisine karşı uygulamaya konulan politikalar ve bunların ekonomik etkileri 2020 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin toparlanmasını sağladı. Kredileri desteklemeye yönelik önlemler de dikkate alındığında, Türkiye'nin ekonomik destek programının büyüklüğünün gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı G20 yükselen piyasa ekonomilerinin ortalamasından daha yüksek olarak gerçekleşti

Haziran ve Temmuz aylarında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Türkiye'nin dünyada büyüyen sayılı ülkeler arasında yer aldığının kaydedildiği raporda, “Bu desteklerin sonucu olarak meydana gelen kredi artışı ve Haziran-Temmuz aylarında kısıtlamaların, işletme kapatma önlemlerinin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetin belirgin bir şekilde yükselişe geçmesini sağlayarak Türkiye'yi 2020 yılında pozitif büyüme performansı sağlayan birkaç G20 ülkesinden birisi haline getirdi. Ancak bu büyüme beraberinde yükselen enflasyon, uluslararası rezervlerde düşüş, lirada zayıflama, cari açıkta sert bir artış ve şirketlerde yaşanan finansal stres ile birlikte geldi.