BAYRAM O BAYRAM OLA

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:07
BAYRAM O BAYRAM OLA

 I

 Çocukluk; safiyetin, iyiliğin ve güzelliğin hayat bulduğu müstesna dönem...

 İnsan halet-i ruhiyesinin en tabii bir şekilde huzur ve sükûn bulduğu ve bu güzellikler senfonisinin ahenkle terennüm edildiği yegâne makam-ı insani...

 Güzelliklerin vücut verdiği bir iklim...

 Her şeyin içten, samimi, saf, pazarlıksız ve olabildiğince “kendisi” olduğu bir vasat...

 Böylesi bir ruh halinin hükümran olduğu bu dünyada; hile, sahtekârlık, yalan ve riya gibi şeytani hassalar asla yer bulamaz kendine.

 Hülasa, çocukluk; saydığımız bütün bu güzelliklerin birer mücerret heykele dönüştüğü bir letafet yurdudur.

 

II

 

Ramazanlar ve bayramlar; bir dar-ı imtihan olan hayat-ı dünyeviyede, manevi manada zevkin ulaşabileceği en zirve iklimlerdir.

Bu zevkin zirveye ulaştığı  “an”ların yurdunu yani iyiliği, güzelliği ve safiyeti özlemek ise, insanın aslına rücu gayretinin tabii bir sonucudur.

 

III

 

Aslında insanlar “Neredee eski ramazanlar!” Ya da “Neredee eski bayramlar!” derlerken kendilerine bile itiraf etmedikleri bir suçlarını deşifre etmiş olurlar.

Zira değişen, ramazanlar veya bayramlar değil, bizatihi insanın kendisi olduğundan, mevcut transformasyonun iyi ve matah bir şey olmadığı vurgulanır o özlem ünlemiyle.

Çocukken yaşadığı ramazanı veya bayramı arayan kişi, aslında hasret kaldığı safiyeti, iyiliği ve güzelliği aramaktadır.

İçinde yaşadığı dünya ve ruh hali, o güzelliklere tercüman olmaya takat yetiremediğinden, büyük bir hasreti terennüm etmekten başka yapacağı hiçbir şey yoktur artık...

Özlem duyulan şey; “neredee” ünlemiyle eskiyi işaret etmez!

Bu ünleyiş, yaşanmakta olan çirkinliklere, kötülüklere ve hesabiliğe bir isyandır esasen...

Hasreti çekilen şeyin ise; iyilik, güzellik ve safiyet olduğunda hiç şüphe yoktur.

Bizler, büyüdükçe kirlettik, yıktık,  bozduk ve deforme ettik, şimdi “neredee!” diyerek aradığımız ise o bozduklarımızdan başkası değildir...

Bayramınızı en çocuksu hislerle tebrik ediyorum.

Mübarek olsun…

Yazarın Diğer Yazıları